Claims

Wanneer de koop van een woning niet doorgaat en er kan niet ontbonden worden binnen de ontbindende voorwaarden, mag de verkopende partij aanspraak maken op de waarborgsom van 10%.

Wanneer wij een bankgarantie voor die waarborgsom gesteld hebben en de verkopende partij aanspraak wil maken op het bedrag roept de notaris de bankgarantie in. Wij maken vervolgens het bedrag over op de derdengeldenrekening van de notaris. De notaris kan aansluitend het bedrag doorstorten naar de verkopende partij of in afwachting van de ontwikkelingen voorlopig vasthouden.

Elke claimsituatie (ingeroepen en uitbetaalde bankgarantie) is anders. Claimafhandeling is maatwerk en bij elke claim wordt een analyse gemaakt en een plan voor de afhandeling. Dit is een op de persoon afgestemd plan van aanpak. Hieronder leest u wat u ongeveer kunt verwachten, maar dit kan dus per situatie verschillen.

Wat verwachten wij van de adviseur?

Wanneer een bankgarantie ingeroepen wordt, nemen wij direct contact met u op om te bepalen wat er speelt en of er misschien toch gepasseerd kan worden.

  • Wij vragen u binnen 2 werkdagen het volledige (digitale) dossier naar ons te sturen inclusief de originele getekende garantieopdracht en verklaring tussenpersoon.
  • Wij zullen in principe zelf contact hebben met de koper(s) over het terugbetalen van het uitgekeerde bedrag, maar het kan zijn dat wij uw hulp hierbij vragen.

Wat verwachten wij van de koper(s)?

Alle kopers zijn volledig hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van het volledige garantiebedrag. Wij ondernemen de volgende stappen naar de koper(s) op het moment dat we de bankgarantie uitbetaald hebben:

  • Wij zoeken (telefonisch) contact met de koper(s) om te kijken hoe het garantiebedrag zo snel mogelijk terugbetaald wordt.
  • In een persoonlijk gesprek met de koper(s), vaak bij de koper(s) thuis, maakt de claimafhandelaar een plan van aanpak.
  • Wij sturen de koper per gewone en aangetekende post twee keer een brief waarin wij het volledige garantiebedrag vorderen.
  • Indien het bedrag niet in één keer terugbetaald kan worden, kijken wij samen met de koper(s) hoe het bedrag wel terugbetaald kan worden en kan er bijvoorbeeld een lening afgesloten worden voor het bedrag of een betalingsregeling afgesproken worden.

Verzekering

Als de ingeroepen bankgarantie verzekerd is, kan het zijn dat de verzekering het bedrag uitkeert en wij geen vordering op de koper(s) hebben. Wanneer een verzekerde bankgarantie ingeroepen is, gaan wij altijd eerst na of er aanspraak gemaakt kan worden op de verzekering. Dit is het geval waneer de reden dat de koop niet door gaat, gedekt wordt door de verzekering.

De verzekering dekt overlijden, ziekte, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding tot een maximaal bedrag van €35.000,-. Lees meer over de verzekering op de bankgarantie.

Schuld en boete

Achter elke ingeroepen bankgarantie schuilt een verhaal. Een aantal van deze verhalen hebben wij geromantiseerd in het boek Schuld en Boete.