Verzekering op de bankgarantie

Voor extra zekerheid op de bankgarantie verzekert u deze. De verzekering is door middel van een vinkje op de garantieopdracht eenvoudig aan te vragen. De kosten van de verzekering (gemiddeld tussen de €25,- en €35,-) worden opgeteld bij de garantiekosten en tijdens passeren bij de notaris op de eindafrekening verrekend.

Dekking

Met deze verzekering bent u standaard verzekerd bij overlijden, ernstige ziekten, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid en echtscheiding. Als na het verlopen van de ontbindende voorwaarden de koop om één van deze redenen niet doorgaat en de bankgarantie ingeroepen wordt, dekt de verzekering het garantiebedrag tot een bedrag van €35.000,-. De verzekering loopt tot het einde van de looptijd van de bankgarantie bestaande bouw met een maximum van 13 maanden.

Certificaat

Wanneer u kiest voor de verzekering op de bankgarantie ontvangt u een verzekeringscertificaat met alle relevante gegevens.

Voorwaarden

  • U kunt alleen een verzekering sluiten op een bankgarantie voor bestaande bouw.
  • U kunt geen verzekering op de bankgarantie sluiten wanneer u op het moment van aanvragen 65 jaar of ouder bent.

De volledige voorwaarden vindt u hier:

Voorwaarden verzekering