Wat doet Nationale Waarborg?

Nationale Waarborg verstrekt sinds 2003 bankgaranties voor bestaande bouw en nieuwbouwwoningen. De bankgarantie kan via een hypotheekadviseur worden aangevraagd in combinatie met elke hypotheek. Nationale Waarborg stelt uw bankgarantie tegen een aantrekkelijk tarief en binnen één werkdag na aanvraag. Gemak, service en snelheid zijn onze kernwaarden. Dit betekent een eenvoudige aanvraagprocedure, deskundige beoordeling en snelle afhandeling.

Wat houdt de verzekering op de bankgarantie in?

Op de bankgarantie kan gekozen worden voor een verzekering (in sommige bankgaranties is de verzekering standaard opgenomen) die u beschermt wanneer de koop na het verlopen van de ontbindende voorwaarden om bepaalde redenen niet doorgaat en de verkoper de 10% waarborgsom opeist.

De verzekering keert uit wanneer de koop na verloop van de ontbindende voorwaarden niet doorgaat omdat u geen hypotheek krijgt vanwege overlijden, ziekte, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of scheiding. U bent verzekerd voor het gehele garantiebedrag tot een maximum van €35.000,-. De verzekering geldt niet voor kopers die op het moment van het aanvragen van de bankgarantie 65 jaar of ouder zijn.

De bankgarantie ligt bij de notaris, hoe gaat het nu verder?

De notaris bewaart de garantie en de nota in uw dossier. Als er iets gewijzigd moet worden aan de bankgarantie, verzoekt de notaris dit aan ons en passen wij de garantie aan. Wanneer u gaat passeren neemt de notaris de nota voor de bankgarantie samen met de andere kosten mee in de eindafrekening die u voldoet bij het passeren.

Het kan gebeuren dat de notaris de nota over het hoofd ziet en niet op de eindafrekening zet. Wij sturen u dan na passeren een nota. Checkt u dus voor passeren de eindafrekening van de notaris om te voorkomen dat u achteraf nog een nota van ons krijgt.

De koop van mijn huis gaat niet door, hoe zit het nu met de bankgarantie?

Als u de koop ontbindt voor het verlopen van de ontbindende voorwaarden of wanneer de verkoper de waarborgsom niet opeist en de koop niet doorgaat na verlopen van de ontbindende voorwaarden vervalt de bankgarantie. U ontvangt dan nog wel een nota van ons voor de garantiekosten omdat wij gedurende de looptijd van de bankgarantie garant hebben gestaan voor de 10% van de koopsom.

Als de koop niet doorgaat na het verlopen van de ontbindende voorwaarden en de verkoper vordert de waarborgsom, dan betalen wij de bankgarantie via de notaris uit aan de verkoper en hebben wij een vordering op u ter hoogte van het garantiebedrag. Wanneer de bankgarantie verzekerd is, onderzoeken wij vervolgens of de reden voor het niet doorgaan van de koop gedekt wordt door de verzekering. Als dit het geval is, keert de verzekering het garantiebedrag uit tot een maximum van €35.000,- en hebben wij geen vordering meer op u voor dat bedrag.

Als de verzekering het garantiebedrag niet (helemaal) uitkeert of de verzekering is niet van toepassing, blijft de vordering op u in stand. Samen met u ontwerpen wij dan een oplossing zodat u in staat bent zo snel mogelijk de vordering in te lossen.