Privacy en cookie statement

 

Privacy en cookie statement Nationale Waarborg

Beleid bewaren en verwijderen persoonsgegevens

 

Bescherming Persoonsgegevens:

Nationale Waarborg als Data Controller beschermt en respecteert uw privacy in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor: (a) het verstrekken van garanties en hiermee verband houdende verzekeringen, (b) het behandelen van eventuele claims, (c) onderzoek of statistische doeleinden, (d) het voorkomen van fraude en het witwassen van geld, (e) verplichtingen volgend uit op voor ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij kunnen uw gegevens waar nodig delen met onze groepsmaatschappijen, intermediairs, notarissen, andere derden en - indien wettelijk vereist - met toezichthouders. Uw gegevens kunnen worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Daarbij staan wij er uiteraard voor in dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met de AVG behandeld worden. U heeft het recht om uw gegevens over te laten dragen, te laten verwijderen (voor zover mogelijk), in te zien, en bij onjuistheid te laten corrigeren. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en een geautomatiseerd besluit door een mens te laten her beoordelen. Ook kunt u indien hier aanleiding toe zou bestaan een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering. Lees voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken onze volledige privacy en cookie statement.

 

Privacy en cookie statement Nationale Waarborg

Beleid bewaren en verwijderen persoonsgegevens