Up to Date - 102 - VERNIEUWD | Nu ook verzekering op nieuwbouw bankgarantie mogelijk

De verzekerde bankgarantie is vernieuwd! We kondigden deze mooie aanpassing al eerder aan in onze laatste nieuwsbrief van 2021 Terugblik 2021 en een glimp van 2022. Vanaf 1 februari 2022 is het dan ook echt mogelijk om voor nieuwbouw een verzekerde bankgarantie aan te vragen.

Voorheen was het alleen mogelijk een verzekerde bankgarantie aan te vragen voor bestaande bouw. We zien dat er in de markt behoefte is aan een verzekerde bankgarantie voor nieuwbouw. 

 

Ondanks dat we in de markt horen dat er meer nieuwbouwwoningen komen, is het voor nieuwbouw wat minder gebruikelijk dat er een bankgarantie wordt gevraagd in de koop- /aanneemovereenkomst. Desondanks zien we in onze cijfers een lichte stijging. In de eerste tabel zien we dat Q2 van 2021 een piek laat zien ten opzichte van de andere kwartalen. 
 
 
Deze stijging is voor ons een extra reden om ook op de nieuwbouw bankgarantie de verzekering aan te bieden. Kijken we naar de tweede tabel, waarin we het percentage nieuwbouw bankgaranties zien over de periode 2016 tot 2021, dan zien we in het laatste jaar een lichte stijging. Wij houden in de gaten hoe zich dit in het komende jaar gaat
ontwikkelen. 
 
Met de verzekerde bankgarantie bied je je klant extra zekerheid. Als na het verlopen van de ontbindende voorwaarden de koop om redenen als overlijden, ernstige ziekten, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid of echtscheiding niet doorgaat en de bankgarantie ingeroepen wordt, dekt de verzekering het volledige garantiebedrag. Meer informatie over de verzekerde bankgarantie vind je in de flyer Nationale Waarborg biedt verzekering op de bankgarantie.
 
 
We hebben ook gekeken naar het percentage gestelde bankgaranties mét verzekering, over het totaal door Nationale Waarborg gestelde bankgaranties. Dit percentage is in 2021 gestegen naar 18,5%.
 

 

Hoe vraag je de verzekerde bankgarantie aan

  • Je kiest eenvoudig voor de verzekering door in de digitale aanvraag het vinkje bij verzekering aan te zetten
  • Wanneer je kiest voor de verzekering op de bankgarantie ontvang je in NWB Online een verzekeringscertificaat met alle relevante gegevens. Je kunt deze overhandigen aan je klant
  • De kosten voor de verzekering op de bankgarantie bedragen slechts 25 euro. Deze kosten worden opgeteld bij de garantiekosten en tijdens passeren bij de notaris op de eindafrekening verrekend
  • De verzekering loopt tot het einde van de looptijd van de bankgarantie
Een andere verbetering die we hebben doorgevoerd is dat de leeftijdsgrens van 65 jaar is vervallen.

De volledige voorwaarden van de verzekering vind je op onze website.

Mocht je meer informatie willen over dit product, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 220 55 46 of stuur je vraag naar info@nationalewaarborg.nl.