Garantie waar je
iets aan hebt

BankGarantieZeker

BankGarantieZeker voor bieden zonder financieel voorbehoud

Meer kans voor starters op de woningmarkt

 

Bieden zonder voorbehoud van financiering is niet zonder risico. Niet iedere financiële huishouding van een potentiële koper van onroerend goed is geschikt om te bieden zonder financieel voorbehoud. Op de hypotheekadviseur rust een verantwoordelijkheid om  kopers op de woningmarkt te behoeden voor risicovolle transacties. Nationale Waarborg is van mening dat bieden zonder financieel voorbehoud niet per se wenselijk is, echter in de huidige woningmarkt is het bieden zonder financieel voorbehoud onontkoombaar om een kans te maken bij de verkopende partij.

Om starters die kans op de woningmarkt te geven, faciliteert Nationale Waarborg het bieden zonder financieel voorbehoud via het BankGarantieZeker-certificaat. Voor zowel het intermediairkantoor als de aanvrager(s) zijn hieraan voorwaarden verbonden. De voorwaarden op onze website zijn de meest recente, geldende voorwaarden.

 

Voorwaarden BankGarantieZeker

 

BankGarantieZeker is met name bedoeld voor starters op de woningmarkt. Met het BankGarantieZeker-certificaat krijgt de potentiële koper de mogelijkheid te bieden, op beoogd particulier onroerend goed voor eigen bewoning, zonder financieel voorbehoud.

 

Indien na de ondertekening van de koopovereenkomst van het onroerend goed de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker wordt afgewezen en er is wel aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van het BankGarantieZeker-certificaat voldaan, vervalt het regres op de waarborgsom ter hoogte van maximaal 10% van de koopsom, mits dit als voorwaarde staat vermeld in de koopovereenkomst.

 

BankGarantieZeker aanbieden aan je klanten

Momenteel werken we met een aantal advieskantoren samen in een pilot. De vernieuwde BankGarantieZeker rollen we gefaseerd uit. Heb je interesse in deze dienstverlening voor jouw klanten? Aanmelden als distributiepartner kan via sales@nationalewaarborg.nl.

 

Voorwaarden BankGarantieZeker

 
Disclaimer: Nationale Waarborg behoudt zich het recht voor de uiteindelijke aanvraag voor de bankgarantie af te wijzen of aanvullende stukken op te vragen als de gegevens in die aanvraag afwijken van de gegevens in het BankGarantieZeker certificaat of als nieuw aangeleverde gegevens nadere uitleg behoeven.