Garantie waar u
iets aan heeft

BankGarantieZeker

Aanvraagformulier BankGarantieZeker

Bankgarantiecertificaat voor kopen zonder voorbehoud

Nationale Waarborg biedt je zekerheid, ook bij kopen zonder voorbehouden. Met BankGarantieZeker ontvang je voor de koop kosteloos een certificaat als extra zekerheid dat de bankgarantie wordt gesteld direct na ondertekening van de koopovereenkomst. Hiermee help je jouw klant in het onderhandelingsproces van een koopwoning. 

Met de BankGarantieZeker bied je jouw klant de mogelijkheid om voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst, onder minimale voorwaarden, een toezegging te krijgen dat een bankgarantie wordt gesteld direct na ondertekening van de koopovereenkomst zodra de officiële bankgarantieaanvraag ons heeft bereikt. Met dit certificaat bied je jouw klant een voorsprong in het onderhandelingsproces. Het certificaat heeft een geldigheid van 14 dagen na afgifte. Jouw klant geeft de verkoper van de betreffende woning vanaf de start van het biedingsproces de zekerheid dat de waarborgsom (10% boetebeding) gedekt is in het geval dat de koper na het verlopen van de drie dagen bedenktijd alsnog niet afneemt.

Voorwaarden

  •  Geen zelfstandigen
  •  BKR kredietoverzicht van de (potentiële) kopers waaruit een schoon BKR zonder achterstandscoderingen blijkt
  •  Haalbaarheids- of draagkrachttoets in combinatie met de maximale hypotheeksom

Hoe vraag je BankGarantieZeker aan:
•    Je vult op dit aanvraagformulier een beknopt aantal gegevens in
•    Je verklaart dat voldaan wordt aan bovengenoemde voorwaarden
•    Wij maken het certificaat op en mailen dit naar je
•    Jij overhandigt dit certificaat aan de klant 
Uiteraard regelen wij dit binnen 1 dag na aanvraag. Kosteloos.

Wordt de koop bezegeld door ondertekening van de koopovereenkomst, wordt de bankgarantie, zoals je van ons gewend bent, binnen een dag na aanvraag gesteld. Ontbindt de koper de koopovereenkomst binnen de drie dagen bedenktijd en is in die periode de bankgarantie gesteld, vervalt de bankgarantie kosteloos, mits je ons (tijdig) op de hoogte stelt van de geldige ontbinding.

We geloven in de kracht en kennis van het intermediair. Jouw vakbekwaamheid schatten we hoog in. Die advieskwaliteit waarderen we met een volgende stap in efficiëntie. De BankGarantieZeker biedt extra houvast voor je klant. Samen doen we het elke dag een stap beter voor de klant. 

Aanvraagformulier BankGarantieZeker

Disclaimer: Nationale Waarborg behoudt zich het recht voor de uiteindelijke aanvraag voor de bankgarantie af te wijzen of aanvullende stukken op te vragen als de gegevens in die aanvraag afwijken van de gegevens in het BankGarantieZeker certificaat of als nieuw aangeleverde gegevens nadere uitleg behoeven.