Garantie waar je
iets aan hebt

Bankgarantie nieuwbouw

Een bankgarantie voor nieuwbouw dient aan andere voorwaarden te voldoen dan een bankgarantie bestaande bouw. De bankgarantie moet ook na passeren nog lopen tot de oplevering van de woning en vaak is er nog geen definitief adres bekend.

Op de garantie opdracht nieuwbouw is hier rekening mee gehouden. Een nieuwbouw bankgarantie is standaard 12 maanden geldig ongeacht de passeerdatum en kan eenmalig verlengd worden met nog eens 12 maanden. Nationale Waarborg geeft geen bankgaranties af met garantiebedragen hoger dan 10% van de koop-/aanneemsom.

Daarnaast geeft Nationale Waarborg alleen een bankgarantie voor nieuwbouw af als er in de koop-/aanneemovereenkomst een eis voor een waarborgsom/bankgarantie is opgenomen én wanneer in die eis is opgenomen dat de bankgarantie afgegeven dient te worden aan een notaris.

 

Kosten

De kosten bedragen 0,9% van het garantiebedrag met een minimum van €100,-. Je kunt boven op de berekende garantiekosten een administratievergoeding van 0%, 0,1% of 0,2% van het garantiebedrag berekenen. 

Het verlengen van de nieuwbouw bankgarantie met 1 jaar kost €150,-. Het wijzigen van de nieuwbouw bankgarantie is kosteloos. Beide kun je online in NWB Online regelen.

 

Aanvragen

Je vraagt de nieuwbouw bankgarantie volledig digitaal aan via onze aanvraagmodule NWB Online of één van de aangesloten adviessoftware pakketten. Bij elke aanvraag voor een nieuwbouw bankgarantie dien je ook een kopie van de koop-/aanneemovereenkomst aan te leveren. Je garantieopdracht wordt binnen één werkdag behandeld. Wanneer de nieuwbouw bankgarantie gesteld is, ontvang je van ons een bevestiging.

 

Verzekering op de bankgarantie

Wanneer je extra zekerheid aan je klant wilt bieden, verzeker je de bankgarantie voor slechts €25,- extra. Je kiest eenvoudig voor de verzekering door in de digitale aanvraagmodule het vinkje bij verzekering aan te zetten.

Met de verzekering op de bankgarantie is je klant verzekerd wanneer de koop na het verlopen van de ontbindende voorwaarden niet doorgaat vanwege overlijden, ziekte, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. 

Wanneer de verkoper de bankgarantie in een van die situaties inroept, keert de verzekering het volledige garantiebedrag uit.

 

Volledige voorwaarden van de verzekering

IPID Nieuwbouw

Bankgarantie digitaal aanvragen