Up to Date 83 - Nationale Waarborg en AVG

Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. U bent vast al druk bezig geweest om AVG-proof te worden. Ook wij hebben niet stil gezeten, daarom vindt u in deze nieuwsbrief alle relevante informatie rond AVG en Nationale Waarborg. 

Geen verwerkersovereenkomst nodig tussen Nationale Waarborg en adviseur
We hebben van meerdere van u verzoeken ontvangen om verwerkersovereenkomsten toe te sturen. Er is echter geen verwerkersovereenkomst nodig omdat in de relatie tussen Nationale Waarborg en adviseur geen sprake is van een verwerkersrol voor één van beide:

Nationale Waarborg is verantwoordelijk voor de door de klant aangeleverde gegevens. De gegevens worden gebruikt om te toetsen of de wettelijk verplichte bankgarantie gesteld kan worden. Vervolgens worden de gegevens gebruikt in de garantietekst en een eventuele bankgarantieverzekering.
 
De adviseur (tussenpersoon) is verantwoordelijk voor de controle van de authenticiteit van de door de klant verstrekte gegevens. De adviseur is niet verantwoordelijk voor de verwerking ervan. De klant tekent de aanvraag, de adviseur tekent voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
 
Zowel de adviseur als Nationale Waarborg zijn in hun eigen rol verantwoordelijk in het proces. Doordat deze rollen niet overlappen is er geen verwerkingsovereenkomst nodig tussen de partijen. 

Privacy en cookie verklaring
We hebben een privacy en cookie verklaring opgesteld die uw klant informeert op welke manier wij hun gegevens verwerken en met wie wij die eventueel delen. Een korte samenvatting staat vanaf nu in de garantieopdracht met een verwijzing naar onze website waar de volledige verklaring te vinden is.

Mocht u nog gebruik maken van een papieren formulier, download dan het nieuwe formulier van onze website zodat uw klant volledig geïnformeerd is wanneer de garantieopdracht getekend wordt. In alle nieuwe aangemaakte digitale aanvragen via NWB Online of één van de hypotheeksoftware pakketten staat de verklaring vanaf nu automatisch bij de voorwaarden.

E-mail uitfaseren
Onder de AVG is het niet toegestaan om persoonsgegevens via reguliere e-mail te versturen omdat dit niet veilig is. Daarom zullen wij de komende maanden ons e-mailverkeer met persoonsgegevens erin gaan uitfaseren.

Dit zal er onder andere toe leiden dat wij meer zullen gaan communiceren via NWB Online waarin het ook mogelijk wordt om stukken te uploaden nadat u de bankgarantieaanvraag ingediend heeft. 

Heeft u nog geen toegang tot NWB Online, dan adviseren wij u om in ieder geval op https://portaal.nationalewaarborg.nl/#/login via ‘Wachtwoord vergeten’ met uw e-mailadres zoals dat bij ons bekend is een wachtwoord aan te maken zodat u kunt inloggen.

Heeft u hulp nodig met het activeren van uw account of heeft u vragen over hoe het digitaal aanvragen werkt? Neem contact met ons op via info@nationalewaarborg.nl of 030-2205546. En omdat het soms makkelijker is om face to face uitleg te krijgen, staan onze salesmanagers ook klaar om bij u op kantoor een demonstratie van NWB Online te geven.  

Natuurlijk houden wij u de komende tijd op de hoogte van de wijzigingen die eraan komen.