Update 149 | Ontdek BankGarantieZeker: De sleutel tot succes op de woningmarkt

Half april introduceerden wij ons verbeterde product BankGarantieZeker. Inmiddels hebben we de pilot afgerond en is het BankGarantieZeker-certificaat voor al onze samenwerkingspartners beschikbaar. In deze BankGarantieZeker-special informeren we je over het product en maak je kennis met onze acceptanten achter de beoordeling van het BankGarantieZeker-certificaat.

Wat is BankGarantieZeker
Het BankGarantieZeker-certificaat geeft potentiële kopers de kans zonder financieel voorbehoud te bieden op hun droomhuis. Bij Nationale Waarborg begrijpen we dat bieden zonder financieel voorbehoud niet altijd wenselijk is. In de huidige, competitieve woningmarkt is het echter vaak onontkoombaar wil men een kans maken bij de verkopende partij. Bieden zonder voorbehoud van financiering kan spannend zijn, het brengt tenslotte risico's met zich mee. Niet elke financiële situatie is geschikt voor zo'n stap. Hier komt de expertise van de hypotheekadviseur om de hoek kijken. We werken met ons BankGarantieZeker-product dan ook graag samen met het bij ons aangesloten intermediair.

Waarom kiezen voor BankGarantieZeker?

 • Verhoog de kansen voor starters: Met BankGarantieZeker staat de starter sterker in de markt.
 • Zekerheid en vertrouwen: Met het certificaat kan de starter vol vertrouwen en zonder financieel voorbehoud bieden op een woning.
 • Ondersteuning op maat: In de samenwerking tussen adviseur en Nationale Waarborg zorgen we er samen voor de starter te beschermen tegen risicovolle transacties.

Hoe werkt BankGarantieZeker in de praktijk

 • Wil je BankGarantieZeker aan klanten kunnen aanbieden; meld je aan via sales@nationalewaarborg.nl.
 • Naast een samenwerkingsovereenkomst met Nationale Waarborg is een getekend addendum nodig om BankGarantieZeker aan te kunnen bieden.
 • Het certificaat vraag je aan door het aanvraagformulier en de benodigde documenten in het beveiligde portaal van Nationale Waarborg te uploaden. De aanvraag beoordelen wij doorgaans binnen één werkdag.
 • Na akkoord van de aanvraag wordt het BankGarantieZeker-certificaat digitaal verstrekt.
 • Het certificaat is maximaal veertig dagen geldig. Nadien – en dus na acceptatie van het bod op de woning - gelden de voorwaarden van de gestelde bankgarantie. Een nieuw certificaat kan pas worden aangevraagd, na afmelding van het voorgaande certificaat.
 • De koopsom is niet hoger dan het biedbedrag, vermeld op het BankGarantieZeker-certificaat en bedraagt maximaal € 750.000,- en dekt maximaal 10% van het aankoopbedrag van het particulier onroerend goed.
 • Het certificaat wordt kosteloos verstrekt. Wordt het bod geaccepteerd en is de bankgarantie gesteld, dan bedragen de kosten voor BankGarantieZeker € 500,- met de mogelijkheid een administratievergoeding van € 95,- te berekenen. Naast deze kosten berekenen we de reguliere kosten voor de bankgarantie en de eventuele verzekering van € 25,-. De kosten worden opgenomen op de afrekening van de notaris.
 • De meest recente, geldende voorwaarden voor het verkrijgen van het BankGarantieZeker-certificaat zijn te vinden op nationalewaarborg.nl.

Voorwaarden BankGarantieZeker


Vraag en antwoord
Waarom is het certificaat voor één woning geldig?
Het BankGarantieZeker-certificaat is gebaseerd op een waardebepaling van een specifieke woning waarop geboden gaat worden. Wordt het bod van de klant niet geaccepteerd en wil de klant een bod doen op een ander pand? Dan verzoeken we je de eerste aanvraag af te melden en voor een nieuw pand een nieuwe aanvraag te doen. Na ontvangst van een nieuw aanvraagformulier en bijlagen verstrekken we – in de regel – een certificaat binnen 1 werkdag.

Wat zijn de kosten voor het BankGarantieZeker-certificaat wanneer het bod niet geaccepteerd wordt?
Er zijn geen kosten verbonden aan het certificaat als er geen koopovereenkomst kan worden getekend.

Wat wordt verstaan onder vast inkomen?
Hiervoor volgen wij de NHG regels: Onder vast inkomen verstaan we het inkomen vermeld op de werkgeversverklaring exclusief variabele componenten zoals overwerk, winstuitkering en/of bonus.

Wie mag een waardebepaling afgeven?
Een aankoopmakelaar kan een waardebepaling afgeven, maar ook de makelaar waarmee het advieskantoor samenwerkt. Belangrijk hierbij is dat de uiteindelijke taxatiewaarde daadwerkelijk afgegeven kan worden, welke wordt geaccepteerd door een geldverstrekker ten bate van de uiteindelijke hypotheek.

Is het mogelijk voor een expat een BankGarantieZeker-certificaat aan te vragen?

Dat kan volgens specifieke voorwaarden. Neem hierover contact op met onze accountmanagers Linda Bogaars of Louise Bergman.


Acceptatieteam BankGarantieZeker
Zodra je de aanvraag hebt geüpload gaat ons acceptatieteam ermee aan de slag. In dit team zijn Nathalie Vogt en Rachel de Bruijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag, Louise Bergman is verantwoordelijk voor de toetsing van de aangeleverde data. De beoordeling voor een BankGarantieZeker-certificaat geschiedt doorgaans binnen één werkdag. Na akkoord van de aanvraag wordt het certificaat digitaal verstrekt.

Voor vragen over het BankGarantieZeker-certificaat neem je contact op met Nathalie of Rachel via 030 22 05 546 of met Louise via 06 316 208 78.


Wil je je aanmelden om BankGarantieZeker aan starters op de woningmarkt aan te bieden, of heb je andere vragen over de vernieuwde BankGarantieZeker? Mail naar sales@nationalewaarborg.nl of bel met onze accountmanagers Linda Bogaars 06 118 670 24 of Louise Bergman 06 316 208 78.