Claims

Wanneer de koop van een woning niet doorgaat en er kan niet ontbonden worden binnen de ontbindende voorwaarden, mag de verkopende partij aanspraak maken op de waarborgsom van 10%.

Wanneer wij een bankgarantie voor die waarborgsom gesteld hebben en de verkopende partij aanspraak wil maken op het bedrag roept de notaris de bankgarantie in. Wij maken vervolgens het bedrag over op de derdengeldenrekening van de notaris. De notaris kan aansluitend het bedrag doorstorten naar de verkopende partij of in afwachting van de ontwikkelingen voorlopig vasthouden.

Elke claimsituatie (ingeroepen en uitbetaalde bankgarantie) is anders. Claimafhandeling is maatwerk en bij elke claim wordt een analyse gemaakt en een plan voor de afhandeling. Dit is een op de persoon afgestemd plan van aanpak. Hieronder lees je wat je ongeveer kunt verwachten, maar dit kan dus per situatie verschillen.